Escola Autogestionada
Ni un dia més, sense escoles llibertàries,
el futur a les teves mans.
Inici
Introducció
   Què és?
   Com funciona?
   Per què muntar-ne?
Notícies
Texts
Enllaços
Què és una escola llibertària?

Una escola llibertària és una escola que posa en el seu eix central, la llibertat responsable, com a valor fonamental i que s'organitza entorn a aquesta premissa.

A l'escola llibertària s'entén la llibertat, no com un "deixar fer" sinó com un fer "amb", per que "només mitjançant la llibertat del grup es pot projectar la llibertat individual".

Alhora, la construcció del coneixement, s'organitza sota dos pilars inseparables: el treball manual i l'intel·lectual; és el que coneixem com a educació integral.

I... Com funciona una escola llibertària?

El dia a dia d'una escola llibertària, s'organitza a partir de l'assemblea, és a dir que, els nens i les nenes, aprenen a gestionar les seves vides de manera autònoma i participativa, fent-se responsables de les decisions que lliurement han consensuat o votat.

A l'escola llibertària, les relacions socials s'estructuren i es fonamenten amb la premissa dels valors de l'anarquisme que són: la tolerància, l'ajuda mútua, la solidaritat, la justícia social, la igualtat, la no violència i la responsabilitat.

A l'escola llibertària es potencia l'aprenentatge autònom,critic i no dogmàtic; del que es tracta és d'aprendre a aprendre, és una visió constructivista del coneixement, que posa l'accent en la pròpia activitat de la persona, els seus interessos i els seus ritmes.

Per què muntar escoles llibertàries?

Perquè una educació organitzada d'aquesta manera ens acosta a la felicitat, entenent aquesta com la plena expressió de qui ha pogut desenvolupar al màxim les seves capacitats, en un entorn de plena acceptació social.

Perquè una experiència escolar basada en la llibertat responsable l'autonomia, el respecte i la cooperació, transmet unes habilitats socials que projecta a les persones cap a una societat més lliure i menys violenta.

Web feta per: Morintsol - 2009